Лаборатория с международно признание

Всички лабораторни анализи се извършват от Генетична и медико-диагностична лаборатория Геника, част от Геномен Център България АД чрез услугата DNASportFit. Геномен Център България е международен лидер в областта на генетиката. Основната цел на лабораторията е усвояването и прилагането на нови технологии и научни данни от областта на биомедицинските науки за диагностични цели. Клиничният персонал и лабораторното оборудване в ГМДЛ „Геника“ непрекъснато се обогатяват за поддържане на високо качество на предоставяните специализирани услуги и разширяване на прилаганите диагностични техники. Въвеждането на нови диагностични тестове е в съответствие с международните стандарти за качество. Генетична и медико-диагностична лаборатория Геника има дългогодишен опит и ни гарантира най-високо качество на анализите.

Aнализ на качеството

Лабораторията е сертифицирана по Instand e.V. и подлежи на ежегодишен международен качествен контрол. Всяка ДНК екстракция се придружава от редица стандартни контроли за качество, за да се гарантира точността на оценка на анализираните проби и коректност на резулатите.

 

Лабораторен адрес: гр. София, ул. Ами-Буе 84-86